Oferta i usługi

Najczęściej zadawane pytania

i odpowiedzi

Dla całkowitej pewności, że wszystko jest w porządku najlepiej dostarczyć je osobiście do danej placówki.
Można dokumentację wysłać pocztą jednak wiąże się to zawsze ze sporym opóźnieniem całej procedury.

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

Tak. Przeciwwskazania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

  • Stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych- bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie).
  • Terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna).
  • Współistniejąca choroba zakaźna.
  • Zaburzenia i choroby psychiczne.
  • Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych
  • Kiedy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel jest większa niż 40 pkt. przy dofinansowaniu pobytu przez NFZ - taka osoba kwalifikuje się wówczas do domu pomocy społecznej (DPS).
  • W przypadku kiedy pacjent musi być wentylowany mechanicznie – nasz Ośrodek nie posiada odpowiedniego sprzętu do zapewnienia pacjentowi pełnego bezpieczeństwa i komfortu
Nie jesteś sam

Poszukujesz odpowiedniego miejsca dla bliskiej osoby starszej.

Opieka nad bliską osobą starszą budzi wiele emocji i stanowi niemałe wyzwanie. Wymaga zaakceptowania zmian, które pojawiają się wraz z nieuchronnymi procesami starzenia.

Dorota Śmigielska

Dorota Śmigielska

Psycholog

Zwiększanie swojej wiedzy i świadomości w zakresie zmian związanych z procesami starzenia to już pierwszy krok, by w odpowiednim momencie umieć stosownie zareagować i nie dać się ponieść niepotrzebnym emocjom.

Adrianna Potocka – Graczyk

Adrianna Potocka – Graczyk

Psycholog

Pamiętaj też, że nadal jesteś bardzo potrzebną osobą. W trosce o dobro bliskiej osoby starszej zadbaj o regularne odwiedziny i dobrą komunikację.

Magdalena Kwapisiewicz

Magdalena Kwapisiewicz

Dział obsługi pacjenta

Ośrodek Św. Jerzego we Wrocławiu

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.