Dokumenty

Dokumenty wymagane
przy przyjęciu

Wszystkie druki wypełnione przez lekarza i pielęgniarkę muszą być czytelne, opatrzone w pieczątki nagłówkowe pod rygorem odmowy przyjęcia.

Pliki do pobrania

 

 1. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/ koniecznie należy uzupełnić numer ICD)
 2. Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel
 3. W przypadku pacjentów żywionych poza lub dojelitowo – Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Glasgow oraz Karta kwalifikacji do leczenia żywieniowego (pacjenci żywieni poza lub dojelitowo)
 4. Wywiad środowiskowy pielęgniarki
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia
 6. Karty informacyjne leczenia – KSEROKOPIE
 7. Jeżeli pacjent jest pod opieką lekarza specjalisty – aktualna konsultacja (np.: okulista, neurolog, ortopeda, kardiolog, diabetolog, endokrynolog i inne).
 8. Aktualne wyniki badań: morfologia, glukoza, mocznik, kreatynina, CRP – termin ważności badań 1 miesiąc
 9. Podanie o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych Św. Jerzego we Wrocławiu wraz z pisemnym zobowiązaniem o ponoszeniu kosztów odpłat
 10.  Oświadczenie – upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta.
 11.  Dowód osobisty (musi to być nowy dowód osobisty) Legitymacja ZUS /KSEROKOPIE/
 12. Aktualna decyzja emerytury lub renty /KSEROKOPIA /
 13.   Klauzula RODO
 14.  Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub decyzja ZUS – jeżeli pacjent takowe posiada

Pacjenci przekazywani pod opiekę ZOL-u bezpośrednio ze szpitala, zobowiązani są dostarczyć kartę informacyjną aktualnego pobytu szpitalnego (wystawia lekarz prowadzący, w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu (bez daty wypisu), która jest podstawą do dokonania kwalifikacji prowadzonej przez lekarza ZOL.
Ważne, aby pacjent był po zakończonej diagnostyce i zakończonym procesie leczenia; (aktualny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, informacja o przeprowadzonych konsultacjach, wykaz zleconych leków, zalecenia poszpitalne itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wszystkie druki wypełnione przez lekarza i pielęgniarkę muszą być czytelne, opatrzone w pieczątki nagłówkowe pod rygorem odmowy przyjęcia.

Najczęściej zadawane pytania

i odpowiedzi

Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dla całkowitej pewności, że wszystko jest w porządku najlepiej dostarczyć je osobiście do danej placówki.
Można dokumentację wysłać pocztą jednak wiąże się to zawsze ze sporym opóźnieniem całej procedury.

Można to zrobić w dni robocze w godzinach 8:00-15:30
w sekretariacie Ośrodka, na parterze budynku B przy ul. Rydygiera 22-28.

Dokumenty można również zeskanować i przesłać mailem, pod warunkiem, że zostaną one w okresie późniejszym wymienione na oryginały sekretariat@rydygiera.pl

Ośrodek Św. Jerzego we Wrocławiu

Zadzwoń (71) 393 08 29
Get a Quote Today!

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.