Pobyt opiekuńczo-leczniczy dofinansowany przez NFZ

Dla pacjentów wymagających całodobowej opieki zdrowotnej. Obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację ubezpieczonych, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji w warunkach szpitalnych. Podstawą skierowania pacjenta do ZOL jest wniosek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. rodzinnego, specjalisty lub ze szpitala). Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest częściowo odpłatny.
Pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

 

Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej, która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

 

Postawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia DZ.U. 2012 poz. 731.
Skontaktuj się z nami
Napisz

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.