Author page: Redaktor

Fundacja Biedronki

Fundacja Biedronki wspiera nas od 2020 roku, za co serdecznie dziękują mieszkańcy, personel oraz dyrekcja ośrodka.

Pierwsze dary otrzymaliśmy w trudnym okresie pandemii, w postaci środków ochronnych, higienicznych oraz dezynfekcyjnych.

Fundacja, od dwóch lat dostarcza paczki, w postaci artkułów spożywczych i kosmetyków, które każdy podopieczny otrzymuje w Wigilijny wieczór. Uśmiech i wzruszenie, malujące się na twarzach obdarowanych, potwierdza jak ważna jest działalność Fundacji.

Czas pandemii, w takiej placówce jak nasza, to również problem ograniczonych lub czasowo niemożliwych bezpośrednich kontaktów z bliskimi. Większość naszych podopiecznych nie rozumie potrzeby izolacji, co ma wpływ na ich samopoczucie. Dlatego też otrzymana ostatnio darowizna, w postaci tabletów, jest doskonałym sposobem na, wprawdzie wirtualne, ale spotkanie z rodziną.

Read more

Łóżko wytchnienia …
Łóżko wytchnienia …

To skrócona nazwa programu realizowanego przez Ośrodek Św. Jerzego przy współpracy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ramach zadania publicznego „Czasowa stacjonarna opieka pielęgnacyjna osób niesamodzielnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych somatycznie, w ramach „Wsparcia rodziny/opiekunów w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorym przebywającym w środowisku domowym” Oferta jest skierowana do osób zamieszkałych we Wrocławiu przez ostatnie 12 miesięcy, bądź pozostających przez…

Read more

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.