To skrócona nazwa programu realizowanego przez Ośrodek Św. Jerzego przy współpracy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ramach zadania publicznego „Czasowa stacjonarna opieka pielęgnacyjna osób niesamodzielnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych somatycznie, w ramach „Wsparcia rodziny/opiekunów w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorym przebywającym w środowisku domowym”

Oferta jest skierowana do osób zamieszkałych we Wrocławiu przez ostatnie 12 miesięcy, bądź pozostających przez ostatni rok pod opieką rodziny zameldowanej we Wrocławiu. Pobyt pacjenta w Ośrodka w ramach tego programu trwa 21 dni, a koszt pobytu to około 50% stawki dziennej.

Dzięki tej propozycji rodzina ma możliwość wypoczynku, wyjazdu na urlop, wykonania bieżących remontów i załatwienia ważnych spraw, które nie byłyby możliwe w sytuacji opieki nad niesamodzielną osobą

Program odbywa się cyklicznie.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie do ZOL
  2. skierowanie do ZOL
  3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  4. skala Barthel
  5. wywiad pielęgniarski
  6. podstawowe wyniki badań pacjenta (morfologia, CRP, INR krzepliwość krwi, elektrolity, kreatynina, mocz)
  7. dokumentacja medyczna – karty informacyjne pobytu w szpitalach
  8. oświadczenie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta
  9. ksero dowodu osobistego i legitymacji ZUS

Przeciwwskazania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:
– stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych – bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie);
– terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna); 
– współistniejąca choroba zakaźna;
– zaburzenia i choroby psychiczne;
– uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych; 

W czasie pobytu u nas zapewniamy:
– zakwaterowanie i wyżywienie;
– wykonywanie wszystkich czynności pielęgnacyjno – higienicznych i usprawniających u chorych leżących z ograniczonym lub całkowitym brakiem sprawności;
– pomoc choremu z zachowaną sprawnością w zakresie samoobsługi przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjno–higienicznych i spożywaniu posiłków oraz utrzymaniu higieny;
– wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego;
– podawanie leków, zgodnie ze wskazaniem lekarza kierującego;
– opiekę psychiczną i duchową, w zależności od indywidualnych potrzeb chorego;
– bezpieczeństwo, w tym pomoc lekarską w stanach nagłych, zagrażających życiu;

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.30
nr telefonu: 71 393 08 29 wew. 49.; 
email: sekretariat@rydygiera.pl 

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.