Ośrodek opiekuńczo - pielęgnacyjny

Zadzwoń 71 393 08 29
Get a Quote Today!
Wiadomości dla pacjentów

Aktualności i informacje

Witamy w Ośrodku Św. Jerzego

Opieka godna zaufania

Ośrodek Świętego Jerzego we Wrocławiu powołała do życia Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy. Ośrodek zapewnia profesjonalnie przygotowaną kadrę pielęgniarską, opiekunów medycznych i opiekę lekarską, a także opiekę fizjoterapeutyczną, psychologiczną, terapeuty zajęciowego.

Historia ośrodka

Kogo przyjmujemy

W ośrodku przebywają pacjenci, którzy zakończyli proces leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia lub osoby, które z uwagi na stan zdrowia oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym – wymagają pielęgnacji i rehabilitacji.

Napisz do nasZadzwoń

Przeciwwskazania do przyjęcia

Stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji.
Terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna).
Współistniejąca choroba zakaźna.
Zaburzenia i choroby psychiczne.
Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych

Napisz do nasZadzwoń

Formalności

Pobyt pacjenta w naszej placówce jest możliwy po dostarczeniu do sekretariatu kompletu dokumentów (dostępne w zakładce „dokumenty”) oraz pozytywnej opinii lekarza. W ośrodku prowadzony jest rejestr osób oczekujących na przyjęcie. Przyjęcia odbywają się planowo, po zwolnieniu miejsca.

Napisz do nasZadzwoń

Poznaj nasz zespół

Ośrodek Św. Jerzego

Iwona Skrzypczak

Dyrektor Ośrodka Św Jerzego

Renata Ilska

Kierownik biura

Teresa Makowska

Pielęgniarka oddziałowa

Magdalena Kwapisiewicz

Dział obsługi pacjenta

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Nie jesteś sam

Trudna decyzja

Poszukujesz odpowiedniego miejsca dla bliskiej osoby starszej,
potrzebującej pomocy w codziennych czynnościach, pielęgnacji,
rehabilitacji.

Informator

Opieka

Pobierz informator w pliku pdf

Najczęściej zadawane pytania

i odpowiedzi na nie

Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) jest placówką udzielającą całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów.

Celem placówek tego typu jest przewrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić mu powrót do domu i normalnego, samodzielnego funkcjonowania a jeśli to nie jest możliwe, zapewnienie pacjentom godnych warunków bytowych i jak najlepszej opieki medycznej.

Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

Tak. Przeciwwskazania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

  • Stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych- bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie).
  • Terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna).
  • Współistniejąca choroba zakaźna.
  • Zaburzenia i choroby psychiczne.
  • Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych
  • Kiedy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel jest większa niż 40 pkt. przy dofinansowaniu pobytu przez NFZ – taka osoba kwalifikuje się wówczas do domu pomocy społecznej (DPS).
  • W przypadku kiedy pacjent musi być wentylowany mechanicznie – nasz Ośrodek nie posiada odpowiedniego sprzętu do zapewnienia pacjentowi pełnego bezpieczeństwa i komfortu

Dla całkowitej pewności, że wszystko jest w porządku najlepiej dostarczyć je osobiście do danej placówki.
Można dokumentację wysłać pocztą jednak wiąże się to zawsze ze sporym opóźnieniem całej procedury.

Have a question? Feel Free to Ask

Błąd: Brak formularza kontaktowego.