Author page: Redaktor

Łóżka Wytchnienia 01.08.2022-17.12.2022
Łóżka Wytchnienia 01.08.2022-17.12.2022

Łóżka Wytchnienia 01.08.2022-17.12.2022 PROGRAM realizowany przez Ośrodek Św. Jerzego przy współpracy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ramach zadania publicznego Zapewnienie w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym tzw. ŁÓŻKA WYTCHNIENIA Oferta jest skierowana do osób zamieszkałych we Wrocławiu przez ostatnie 12 miesięcy bądź pozostających przez ostatni rok pod opieką rodziny zameldowanej we Wrocławiu. Pobyt pacjenta…

Read more

Fundacja Biedronki
Fundacja Biedronki

Fundacja Biedronki wspiera nas od 2020 roku, za co serdecznie dziękują mieszkańcy, personel oraz dyrekcja ośrodka.

Pierwsze dary otrzymaliśmy w trudnym okresie pandemii, w postaci środków ochronnych, higienicznych oraz dezynfekcyjnych.

Fundacja, od dwóch lat dostarcza paczki, w postaci artkułów spożywczych i kosmetyków, które każdy podopieczny otrzymuje w Wigilijny wieczór. Uśmiech i wzruszenie, malujące się na twarzach obdarowanych, potwierdza jak ważna jest działalność Fundacji.

Czas pandemii, w takiej placówce jak nasza, to również problem ograniczonych lub czasowo niemożliwych bezpośrednich kontaktów z bliskimi. Większość naszych podopiecznych nie rozumie potrzeby izolacji, co ma wpływ na ich samopoczucie. Dlatego też otrzymana ostatnio darowizna, w postaci tabletów, jest doskonałym sposobem na, wprawdzie wirtualne, ale spotkanie z rodziną.

Read more

Łóżko wytchnienia …
Łóżko wytchnienia …

To skrócona nazwa programu realizowanego przez Ośrodek Św. Jerzego przy współpracy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ramach zadania publicznego „Czasowa stacjonarna opieka pielęgnacyjna osób niesamodzielnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych somatycznie, w ramach „Wsparcia rodziny/opiekunów w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorym przebywającym w środowisku domowym” Oferta jest skierowana do osób zamieszkałych we Wrocławiu przez ostatnie 12 miesięcy, bądź pozostających przez…

Read more

Get a Free Quote Today!