All Posts

Łóżko wytchnienia …
Łóżko wytchnienia …

To skrócona nazwa programu realizowanego przez Ośrodek Św. Jerzego przy współpracy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ramach zadania publicznego „Czasowa stacjonarna opieka pielęgnacyjna osób niesamodzielnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych somatycznie, w ramach „Wsparcia rodziny/opiekunów w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorym przebywającym w środowisku domowym” Oferta jest skierowana do osób zamieszkałych we Wrocławiu przez ostatnie 12 miesięcy, bądź pozostających przez…

Read more

Get a Free Quote Today!