Wsparcie

Wesprzyj Nas!

Bez finansowego wsparcia ludzi dobrej woli nie moglibyśmy prowadzić naszej działalności, jako że środki uzyskiwane od NFZ nie pokrywają kosztów prowadzenia placówki. Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą formę darowizny (finansowej, rzeczowej). Zapewniamy, że ewentualnie darowane kwoty przeznaczone zostaną w całości na polepszenie warunków pobytu pacjentów w naszym ośrodku.
Kontakt
Jednocześnie informujmy, że darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych mogą być odliczane w pełnej wysokości, nawet do 100% osiągniętego dochodu, co w praktyce oznacza, że odliczyć można wartość faktycznie dokonanej darowizny.

(podstawa prawna: ustawa z dn. 17.05.1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.) – art. 55 ust. 7; oraz art.26 st. 6b, 6c, 6d, 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.)

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.