Terapia zajęciowa ma na celu usprawnianie fizyczne i psychiczne. Poprzez zastosowanie indywidualnie dobieranych form i technik pracy aktywizujemy mieszkańców wspomagając i rozwijając ich sprawność oraz zaspokajając potrzeby emocjonalne, jednocześnie wspierając zainteresowania i pasje podopiecznych.
Dysponujemy profesjonalnie wyposażoną pracownią terapii zajęciowej, w której odbywają się warsztaty grupowe. Pacjenci mają też możliwość uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach z terapeutą. Zajęcia są planowane indywidualnie dla każdego uczestnika warsztatów, zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami oraz potrzebami terapeutycznymi. Dobierane są w taki sposób, aby ich wykonanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu i/lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny.
W naszym ośrodku prowadzimy różne rodzaje terapii zajęciowej, należą do nich m.in.
  • arteterapia (terapia przez sztukę, w tym muzykoterapia)
  • filmoterapia (projekcje na dużym ekranie połączone z dyskusją na ważne dla pensjonariuszy problemy)
  • ergoterapia (prace o charakterze rzemieślniczym)
  • biblioterapia (terapia przez lekturę wpływająca na funkcje intelektu oraz poprawę samopoczucia)
  • ludoterapia (gry i zabawy integracyjno – rozrywkowe, usprawniające ciało i umysł)
W ramach zajęć rekreacyjnych organizujemy wydarzenia i imprezy cykliczne oraz okolicznościowe, m.in. bale, występy gościnne oraz szereg innych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Ośrodek św. Jerzego korzysta ze wsparcia wolontariuszy w tym studentów, którzy wraz z seniorami uczestniczą w różnych projektach, m.in. działaniach teatralnych aktywizujących ciało i umysł oraz integrujących pokolenia.

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.