Terapia psychologiczna to szereg oddziaływań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. Działania psychologów są skoncentrowane na dbaniu o zdrowie psychiczne podopiecznych oraz poprawę ich codziennego funkcjonowania w obszarze emocjonalnym, poznawczym i interpersonalnym.
Terapia psychologiczna w Ośrodku obejmuje:
  • Diagnozę aktualnego stanu zdrowia psychicznego i sytuacji życiowej podopiecznego,
  • Spotkania indywidualne i/lub grupowe o charakterze terapeutycznym i wspierającym,
  • Filmoterapię,
  • Usprawnianie funkcji poznawczych takich jak: pamięć, uwaga, myślenie, umiejętności językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne,
  • Konsultacje i wsparcie psychologiczne rodzin i bliskich.
Wszelkie oddziaływania terapeutyczne są dostosowywane do stanu zdrowia i możliwości podopiecznych i w zależności od tego odbywają się przy łóżku pacjenta, w gabinecie psychologicznym, w sali terapii zajęciowej lub na świeżym powietrzu.
Psycholog wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego, ściśle współpracuje z terapeutami zajęciowymi, logopedą, fizjoterapeutami, lekarzami oraz personelem opiekuńczo-medycznym ustalając wspólny plan terapeutyczny dla każdego podopiecznego.

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.