Fizjoterapia osób starszych jest działaniem mającym na celu jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej. Poprawia komfort życia codziennego. U osób, które taką sprawność utraciły, polega na jej przywróceniu w stopniu możliwie najwyższym, w zależności od obecnego stanu zdrowia.

Usprawnianie fizjoterapeutyczne wykonywane odpowiednio długo i konsekwentnie, prowadzi do szansy osiągnięcia wielu diametralnych zmian na lepsze. Zmniejsza się ryzyko trwałej niepełnosprawności oraz efektywnie zapobiega się rozwojowi zmian wtórnych: przykurczom, zanikom mięśniowym, zwyrodnieniom w stawach, odleżynom, zniekształceniom kończyn, zaburzeniom krążeniowo – naczyniowym i wiele innych.

Rehabilitacją w Ośrodku objęty jest każdy pacjent po wcześniejszej konsultacji medycznej.

Fizjoterapia pacjenta Ośrodka obejmuje ćwiczenia ogólnousprawniające, mające na celu jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej każdego podopiecznego.

Zajęcia odbywają się w wyspecjalizowanej sali gimnastycznej.
Ponadto ze względu na zróżnicowaną kondycję fizyczną i psychiczną naszych podopiecznych, wykonujemy rehabilitację przyłóżkową w pokoju pacjenta, uwzględniając jego możliwości. Bardzo duży nacisk kładziemy na profilaktykę przeciwodleżynową.

Za realizację planu fizjoterapii odpowiedzialna jest wyspecjalizowana kadra fizjoterapeutów:
Zajęcia usprawniające odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30, za wyjątkiem sobót i niedziel.

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.