Łóżka Wytchnienia 06.06.2023-30.11.2023

PROGRAM realizowany przez Ośrodek Św. Jerzego przy współpracy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ramach zadania publicznego

Zapewnienie w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym tzw. ŁÓŻKA WYTCHNIENIA

Oferta jest skierowana do osób zamieszkałych we Wrocławiu. Pobyt pacjenta w Ośrodku w ramach tego programu trwa maksymalnie 30 dni, a koszt pobytu to 100 zł za każdy osobodzień.

Dzięki tej propozycji rodzina ma możliwość wypoczynku, wyjazdu na urlop, wykonania bieżących remontów i załatwienia ważnych spraw, które nie byłyby możliwe w sytuacji opieki nad niesamodzielną osobą.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

1. podanie o przyjęcie do ZOL
2. skierowanie do ZOL
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
4. skala Barthel
5. wywiad pielęgniarski
6. podstawowe wyniki badań pacjenta (morfologia, INR krzepliwość krwi, elektrolity, kreatynina, mocz, CRP)
7. dokumentacja medyczna – karty informacyjne pobytu w szpitalach
8. oświadczenie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta
9. ksero dowodu osobistego i legitymacji ZUS

Przeciwwskazania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:
 •  
 • stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych – bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie)
 • terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna)
 • współistniejąca choroba zakaźna
 • zaburzenia i choroby psychiczne
 • uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych
W czasie pobytu u nas zapewniamy:
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjno – higienicznych u chorych leżących z ograniczonym lub całkowitym brakiem sprawności
 • pomoc choremu z zachowaną sprawnością w zakresie samoobsługi przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjno – higienicznych i spożywaniu posiłków oraz utrzymaniu higieny
 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego
 • podawanie leków, zgodnie ze wskazaniem lekarza kierującego
 • opiekę psychiczną i duchową, w zależności od indywidualnych potrzeb chorego
 • bezpieczeństwo, w tym pomoc lekarską w stanach nagłych, zagrażających życiu

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w dni robocze,

w godzinach od 8.30 do 15.30 nr telefonu: 71 39 30 829 wew. 49.; email: sekretariat@rydygiera.pl

Dokumenty do pobrania

Get a Free Quote Today!