Terapia zajęciowa
ma na celu usprawnianie fizyczne i psychiczne. Poprzez zastosowanie indywidualnie dobieranych form i technik pracy aktywizujemy mieszkańców wspomagając i rozwijając ich sprawność oraz zaspokajając potrzeby emocjonalne, jednocześnie wspierając zainteresowania i pasje podopiecznych.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażoną pracownią terapii zajęciowej, w której odbywają się warsztaty grupowe. Pacjenci maja też możliwość uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach z terapeutą. Zajęcia są planowane indywidualnie dla każdego uczestnika warsztatów, zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami oraz potrzebami terapeutycznymi (tj. zajęcia dobierane są w taki sposób by ich wykonanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu i/lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny).W naszym ośrodku prowadzimy różne rodzaje terapii zajęciowej, należą do nich m.in.
W ramach zajęć rekreacyjnych organizujemy wydarzenia i imprezy cykliczne oraz okolicznościowe, m.in. bale, występy gościnne, ranki muzyczno – poetyckie, oraz szereg innych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Ośrodek św. Jerzego korzysta z wsparcia wolontariuszy w tym studentów, którzy wraz z seniorami uczestniczą w różnych projektach, m.in. działaniach teatralnych aktywizujących ciało i umysł oraz integrujących pokolenia.
Terapia psychologiczna
obejmuje szereg różnorodnych działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Jej celem jest dbanie o ich zdrowie psychiczne oraz poprawa codziennego funkcjonowania w zakresie emocjonalnym, poznawczym i interpersonalnym.W ramach terapii psychologicznej szczególny nacisk kładziony jest na:
Wszystkie spotkania dostosowane są do stanu zdrowia i możliwości podopiecznych i w zależności od tego odbywają się przy łóżku pacjenta, w gabinecie psychologicznym, w salonie terapii zajęciowej czy na świeżym powietrzu.

Psycholog wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego, ściśle współpracuje z terapeutami zajęciowymi, logopedą, fizjoterapeutami, lekarzami oraz personelem opiekuńczo-medycznym ustalając wspólny plan terapeutyczny dla każdego podopiecznego.
logo-ue