Tytuł projektu: “Wdrożenie e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Ośrodku Świętego Jerzego we Wrocławiu”


Cel główny projektu
Celem głównym projektu jest wdrożenie 5 e-usług na 4 poziomie dojrzałości (e-rejestracja, e-zakupy, e-konsultacja, e-diagnostyka, e-laboratorium) oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Ośrodku Świętego Jerzego we Wrocławiu

Wydatki kwalifikowalne: 734 179,00 PLN

Dofinasowanie z EFRR: 624 052,15 PLN

logo-ue
logo-ue