Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą formę darowizny (finansowej, rzeczowej).


Bez finansowego wsparcia ludzi dobrej woli nie moglibyśmy prowadzić naszej działalności, jako że środki uzyskiwane od NFZ nie pokrywają kosztów prowadzenia ośrodka. Zapewniamy, że ewentualnie darowane kwoty przeznaczone zostaną w całości na polepszenie warunków pobytu pacjentów w naszym ośrodku. Obecnie wszystkie działania skierowane są na budowę i wyposażenie własnej kuchni, która zapewni podopiecznym zdrowe, urozmaicone i dostosowane do ich potrzeb posiłki.


Jednocześnie informujmy, że darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych mogą być odliczane w pełnej wysokości, nawet do 100% osiągniętego dochodu, co w praktyce oznacza, że odliczyć można wartość faktycznie dokonanej darowizny

(podstawa prawna: ustawa z dn. 17.05.1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.) – art. 55 ust. 7; oraz art.26 st. 6b, 6c, 6d, 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.)


Dowiedz się więcej!

nr konta Ośrodka :
Raiffeisen Bank Polska SA : 26 1750 0012 0000 0000 3266 7392

love