Rehabilitacja osób starszych jest działaniem mającym na celu jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej, co poprawia komfort życia codziennego, natomiast u osób, które taką sprawność utraciły, polega na jej przywróceniu w stopniu możliwie najwyższym, na jaki pozwala obecny stan jej zdrowia.


Rehabilitacją w ZOL objęta jest każdy pacjent po wcześniejszej konsultacji medycznej. Za realizację zleceń lekarskich odpowiedzialna jest wyspecjalizowana kadra fizjoterapeutów.Zabiegi lecznicze obejmują:


1. Kinezyterapie (leczenie ruchem)

2. Fizykoterapię:

3. Masaż

4. Usprawnianie przyłóżkowe – ze względu na zróżnicowaną kondycję fizyczną i psychiczną naszych podopiecznych, stosujemy gimnastykę w pokoju pacjenta (przyłóżkowo) uwzględniając jego możliwości.W obiekcie znajduje się sala rehabilitacyjna wyposażona w:

Zajęcia usprawniające odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, za wyjątkiem sobót i niedziel.
logo-ue