ZAWIADOMIENIE z dnia 17 stycznia 2017 r.


Ośrodek Świętego Jerzego we Wrocławiu zawiadamia, iż Wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania ofertowego z dnia 29.12.2016 r. została firma Riget Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu ofertowym.logo-ue