Pobyt opiekuńczo-leczniczy dofinansowany przez NFZ


Dla pacjentów wymagających całodobowej opieki zdrowotnej. Obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację ubezpieczonych, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji w warunkach szpitalnych. Podstawą skierowania pacjenta do ZOL jest wniosek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. rodzinnego, specjalisty lub ze szpitala).


Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest częściowo odpłatny. Pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.


Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej, która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Postawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia DZ.U. 2012 poz. 731Pobyt komercyjny


W ramach komercyjnego pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pacjentom zapewniamy kompleksową opiekę. Jeżeli dysponujemy wolnymi miejscami, klienci komercyjni przyjmowani są bez kolejki, po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza ośrodka.

Do dyspozycji pacjentów są wszelkie urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne, takie jak winda, podnośniki do kąpieli i przewożenia chorych, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki.

Cena: 140,00zł osobodzień

Minimalny czas pobytu : 2 tygodnie z możliwością przedłużenia

ZAKRES USŁUGI


 • Zakwaterowanie – pokoje z własnym węzłem sanitarnym
 • Wyżywienie
 • Opieka lekarza internisty
 • 24-godzinna opieka pielęgniarek i opiekunek medycznych
 • Terapia zajęciowa
 • Podstawowa rehabilitacja w zależności od możliwości pacjenta (z wyjątkiem
  sobót, niedziel i dni świątecznych) • Opieka psychologa
 • Opieka logopedyczna
 • Opieka duchowa
 • Środki farmaceutyczne (w tym leki),
 • Materiały medyczne (w tym pieluchomajtki).

Pobyt pielęgnacyjno-opiekuńczy


Usługa skierowana do osób starszych, przewlekle chorych, będących w zaawansowanym stanie choroby, a także zdrowych, ale potrzebujących stałej opieki. W trakcie pobytu opieka jest ukierunkowana na poprawę stanu zdrowia, a także na zwiększenie ich samodzielności w życiu codziennym. Minimalny czas pobytu to 2 tygodnie z możliwością przedłużenia. Pobyt jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb pacjenta z uwzględnieniem zaleceń lekarskich.

Minimalny czas pobytu : 2 tygodnie z możliwością przedłużenia

Cena: 100,00zł osobodzień
Cena nie obejmuje: leków, ewentualnych niezbędnych konsultacji lekarzy specjalistów, środków higienicznych, (pacjent/rodzina zabezpiecza je na okres pobytu we własnym zakresie)

ZAKRES USŁUGI

logo-ue