DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIUDokument
Informacja dla pacjenta ubiegającego się o przyjęcie do Ośrodka Pobierz
Wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu Pobierz
Skierowanie od lekarza opieki podstawowej do naszego Zakładu / koniecznie należy uzupełnić numer ICD) Pobierz
Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel Pobierz
Wywiad środowiskowy pielęgniarki Pobierz
Wniosek o wydanie skierowania do ZOL Pobierz
Podanie o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych p.w. św. Jerzego we Wrocławiu Pobierz
Oświadczenie - upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta. Pobierz
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Pobierz
Karty informacyjne leczenia
Aktualne konsultacje specjalistów dotyczące schorzeń przewlekłych pacjenta np.: okulista, neurolog, ortopeda, kardiolog, diabetolog, endokrynolog i inne.
Aktualne wyniki badań: morfologia, glukoza, mocznik, kreatynina, rtg płuc, EKG (termin ważności badań 1 miesiąc)
Dowód osobisty (musi to być nowy dowód osobisty) Legitymacja ZUS /KSERO/
Aktualna decyzja emerytury lub renty.

logo-ue