Łóżka wytchnienia …


To skrócona nazwa programu realizowanego przez Ośrodek Św. Jerzego przy współpracy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ramach zadania publicznego „Czasowa stacjonarna opieka pielęgnacyjna osób niesamodzielnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych somatycznie, w ramach „Wsparcia rodziny/opiekunów w opiece nad przewlekle i nieuleczalnie chorym przebywającym w środowisku domowym”

Oferta jest skierowana do osób zamieszkałych we Wrocławiu przez ostatnie 12 miesięcy, bądź pozostających przez ostatni rok pod opieką rodziny zameldowanej we Wrocławiu. Pobyt pacjenta w Ośrodka w ramach tego programu trwa 21 dni, a koszt pobytu to 80 zł za każdy osobodzień.

Dzięki tej propozycji rodzina ma możliwość wypoczynku, wyjazdu na urlop, wykonania bieżących remontów i załatwienia ważnych spraw, które nie byłyby możliwe w sytuacji opieki nad niesamodzielną osobą

Program trwa od 26 kwietnia do 21 grudnia 2018

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

  1. 1. podanie o przyjęcie do ZOL
   2. skierowanie do ZOL
   3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
   4. skala Barthel
   5. wywiad pielęgniarski
   6. podstawowe wyniki badań pacjenta (morfologia, INR krzepliwość krwi, elektrolity, kreatynina, mocz)
   7. dokumentacja medyczna – karty informacyjne pobytu w szpitalach
   8. oświadczenie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta
   9. ksero dowodu osobistego i legitymacji ZUS
 • Przeciwwskazania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:
  - stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych - bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie);
  - terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna);
  - współistniejąca choroba zakaźna;
  - zaburzenia i choroby psychiczne;
  - uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych;

  W czasie pobytu u nas zapewniamy:
  - zakwaterowanie i wyżywienie;
  - wykonywanie wszystkich czynności pielęgnacyjno – higienicznych i usprawniających u chorych leżących z ograniczonym lub całkowitym brakiem sprawności;
  - pomoc choremu z zachowaną sprawnością w zakresie samoobsługi przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjno–higienicznych i spożywaniu posiłków oraz utrzymaniu higieny;
  - wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego;
  - podawanie leków, zgodnie ze wskazaniem lekarza kierującego;
  - opiekę psychiczną i duchową, w zależności od indywidualnych potrzeb chorego;
  - bezpieczeństwo, w tym pomoc lekarską w stanach nagłych, zagrażających życiu;

  Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.30
  nr telefonu: 71 393 08 29 wew. 49.;
  email: sekretariat@rydygiera.pl

  Dokumenty do pobrania:  Nazwa dokumentu Załącznik
  Podanie o przyjęcie do ZOL Pobierz
  Skierowanie do ZOL Pobierz
  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Pobierz
  Skala Barthel Pobierz
  Wywiad pielęgniarski Pobierz
  Oświadczenie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta Pobierz
  Informacja dla pacjenta Pobierz