Łóżka Wytchnienia 01.08.2022-17.12.2022

PROGRAM realizowany przez Ośrodek Św. Jerzego przy współpracy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ramach zadania publicznego

Zapewnienie w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym tzw. ŁÓŻKA WYTCHNIENIA

Oferta jest skierowana do osób zamieszkałych we Wrocławiu przez ostatnie 12 miesięcy bądź pozostających przez ostatni rok pod opieką rodziny zameldowanej we Wrocławiu. Pobyt pacjenta w Ośrodku w ramach tego programu trwa maksymalnie 30 dni, a koszt pobytu to 80 zł za każdy osobodzień.

Dzięki tej propozycji rodzina ma możliwość wypoczynku, wyjazdu na urlop, wykonania bieżących remontów i załatwienia ważnych spraw, które nie byłyby możliwe w sytuacji opieki nad niesamodzielną osobą.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

1. podanie o przyjęcie do ZOL

2. skierowanie do ZOL

3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

4. skala Barthel

5. wywiad pielęgniarski

6. podstawowe wyniki badań pacjenta (morfologia, INR krzepliwość krwi, elektrolity, kreatynina, mocz, CRP)

7. dokumentacja medyczna – karty informacyjne pobytu w szpitalach

8. oświadczenie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta

9. ksero dowodu osobistego i legitymacji ZUS

Przeciwwskazania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

– stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych – bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie)

– terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna)

– współistniejąca choroba zakaźna

– zaburzenia i choroby psychiczne

– uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych

W czasie pobytu u nas zapewniamy:

– zakwaterowanie i wyżywienie

– wykonywanie czynności pielęgnacyjno – higienicznych u chorych leżących z ograniczonym lub całkowitym brakiem sprawności,

– pomoc choremu z zachowaną sprawnością w zakresie samoobsługi przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjno –higienicznych i spożywaniu posiłków oraz utrzymaniu higieny

– wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego

– podawanie leków, zgodnie ze wskazaniem lekarza kierującego

– opiekę psychiczną i duchową, w zależności od indywidualnych potrzeb chorego

– bezpieczeństwo, w tym pomoc lekarską w stanach nagłych, zagrażających życiu,

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w dni robocze,

w godzinach od 8.30 do 15.30 nr telefonu: 71 393 08 29 wew. 49.; email: sekretariat@rydygiera.pl

Dokumenty do pobrania

Get a Free Quote Today!